QUICKSLEEPER

QuickSleeper jest elektronicznym długopisem, który daję większą skuteczność i komfort przy wykonywaniu wszystkich rodzajów znieczuleń. Znieczulenie osteocentral jest znieczuleniem dokostnym z iniekcją bardzo blisko
wierzchołka. Poprzez umieszczenie środka znieczulającego bezpośrednio w kości gąbczastej, otrzymujemy
dużo większą skuteczność niż w przypadku jakiejkolwiek innej techniki znieczulenia. Ilość podanego środka określa liczbę znieczulonych zębów, czas trwania znieczulenia.Znieczulenie jest natychmiastowe, bez niepowodzeń i bez odrętwienia tkanek miękkich, nawet przy trzonowcach z Pulpitis. Znieczulenia są bezbolesne. Nie wymagają dodatkowego znieczulenia od strony językowej czy podniebiennej, nawet przy ekstrakcji. Brak pozabiegowych skutków ubocznych.

Poniżej mogą Państwo zobaczyć wizualizację zastosowania QUICKSLEEPERA