Protetyka

Korony – stałe uzupełnianie pojedynczych zębów.

Korona ma na celu przywrócenie właściwego kształtu fizjologicznego zęba oraz jego poprawnej funkcję zgryzowej. Założenie korony zapobiega zniszczeniu czy złamaniu zęba, a także jego korzenia.

Proponujemy:

  • korony porcelanowe napalane na metal lub cyrkon
  • korony pełnoceramiczne nakłady kompozytowe
  • korony teleskopowe

Wkłady koronowo – korzeniowe

W zależności od sytuacji klinicznej stosujemy wkłady indywidualne (lane) lub standardowe

Mosty – stałe uzupełnienie jednego lub kilku zębów.

Most protetyczny zastępuje brakujące zęby. Składa się on z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych, które są połączone przęsłami. W celu założenia mostu protetycznego stomatolog musi oszlifować zęby filarowe pacjenta, a następnie zacementować na nich most.

Proponujemy:

  • mosty porcelanowe
  • mosty adhezyjne
  • mosty cyrkonowe

Licówka porcelanowa

Licówka porcelanowa jest cementowana na zęby w celu poprawy ich kształtu i koloru. Jej zaletą jest nieskazitelna estetyka oraz ograniczona do minimum utrata tkanek twardych.

Protezy

Protezy ruchome to takie, które można wyjąć z jamy ustnej, zaś protezy stałe zamocowane są na stałe.

Protezy akrylowe osiadające – stosowane głównie w przypadku bezzębia, rozległych braków zębowych oraz gdy czynnik ekonomiczny odgrywa główną rolę.

Protezy szkieletowe – opierają się na dziąsłach, błonie śluzowej jamy ustnej oraz zębach. Mogą służyć pacjentowi przez długie lata.

Protezy overdenture – ich utrzymanie jest dobre dzięki systemowi zatrzasków łączących protezę z korzeniami lub wszczepami (implantami) znajdującymi się w jamie ustnej pacjenta.