Specjalne podejście do dzieci

Dziecko jest jednym z najtrudniejszych pacjentów w każdym gabinecie, nie tylko stomatologicznym. Na czym polega trudność w leczeniu dzieci? Podstawowym ograniczeniem jest brak tolerancji dziecka na stres i ból. Stres wywołują przede wszystkim czynności dziecku nieznane oraz te, które niestety znane są już jako bolesne. Tolerancja większości dzieci na ból jest praktycznie równa zeru.
W Polsce ciągle zbyt mało znanych jest metod bezstresowego leczenia dzieci, np. premedykacja doustnymi środkami uspokajającymi lub sedacja wziewna. Wśród Polskich stomatologów najbardziej popularną metodą leczenia trudnych dzieci jest przytrzymanie dziecka i włożenie metalowego palca między zęby. 

Bardzo ważną informacją jest to, czy dziecko było już leczone „na siłę”, gdyż u pewnej grupy dzieci dochodzi wtedy do tak silnego urazu psychicznego, że dalsze leczenie stomatologiczne możliwe jest tylko w znieczuleniu ogólnym.

Celem naszych działań jest kompleksowa opieka stomatologiczna najmniejszych pacjentów. Szczególny nacisk kładziemy na nie tylko na leczenie, ale również na profilaktykę. Dzięki wprowadzeniu przez Nasz Zespół metod sedacji podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) mamy możliwość zaproponowania bezstresowego leczenia większości dzieci.

W przypadku pierwszej wizyty dziecka w naszym gabinecie staramy się zapoznać małego pacjenta ze specyfika naszej pracy, co w naturalny sposób pozwala na zbudowanie zaufania pomiędzy dzieckiem a personelem . W trakcie jej trwania wykonujemy przegląd uzębienia zarówno klasyczną metodą wizualną (lusterko) jak i przy użyciu nowoczesnego aparatu do diagnostyki wczesnych zmian próchniczych – KaVo Diagnodent pen . Pozwala to na zaplanowanie ewentualnego leczenia.

W przypadku wykrycia zmian próchniczych wymagających dalszego leczenia umawiamy dziecko na kolejny termin . Takie postępowanie pozwala dziecku na nabranie zaufania do naszego zespołu i nie powoduje automatycznego kojarzenia gabinetu stomatologicznego z czymś bardzo nieprzyjemnym.
W sytuacji wykrycia wczesnych zmian próchniczych oferujemy naszym pacjentom możliwość ich leczenia przy pomocy metod bezbolesnych i nieinwazyjnych (fluoryzacja, lakowanie, ozonoterapia).
Częścią składową tej wizyty jest niezbędny instruktaż dotyczący higieny jamy ustnej udzielany zarówno rodzicom jak i dziecku. W większości przypadków proponujemy naszym małym pacjentom profilaktyczne lakowanie zębów mające na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju próchnicy.
Bardzo ważnym elementem każdej wizyty jest nagroda dla dzielnego małego pacjenta. Dzięki oferowanym przez nas metodom bezbólowego i bezstresowego leczenia ten miły końcowy akcent zachęca naszych milusińskich do kolejnej wizyty .